Biuletyn informacji publicznej

Zespołu Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.


Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo”

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Legionowo, znany wśród mieszkańców jako „Przychodnia na górce”, jest placówką  świadczącą specjalistyczne usługi medyczne.

Przychodnia świadczy usługi medyczne od 1959 roku obejmując swoją opieką pacjentów w każdym wiek stawiając dobro każdego pacjenta jako najwyższą wartość. Nasze kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie oraz zaangażowanie połączone z nowoczesnym sprzętem medycznym pozwalają na świadczenie usług medycznych  na najwyższym poziomie.

Od 2010 roku trwa modernizacja Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Legionowo”, która ma  celu poprawienie funkcjonalności oraz wyglądu obiektu poprzez  reorganizację gabinetów, wymianę podłóg, instalacji wewnętrznych, a także uzyskanie większej  dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych. Wyremontowany obiekt będzie dostosowany do aktualnych przepisów pożarniczych oraz wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu prowadzącego działalność leczniczą. Wokół budynku powstaną nowe chodniki dla pieszych i elementy małej architektury.

Oferujemy  wszechstronną opiekę medyczną w  ramach Narodowego Funduszu Zdrowia dla Pacjentów ubezpieczonych oraz świadczenia odpłatne, zgodnie z obowiązującym w Przychodni cennikiem. Zajmujemy się nie tylko diagnostyką i leczeniem, ale również niezwykle ważną profilaktyką, edukacją oraz promocją zdrowego stylu życia.

Naszym podstawowym celem jest wyjście naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjentów. Pracę w Przychodni opieramy na elektronicznej dokumentacji medycznej co pozwala na poświęcenie Pacjentowi maksymalnej uwagi i tym samym redukuje czas niezbędny do załatwienia formalności do minimum.

Wierzymy, że o sukcesie Przychodni decyduje nie tylko nowoczesny sprzęt i wykwalifikowany personel, którym się szczycimy, ale przede wszystkim samopoczucie Pacjenta.