Biuletyn informacji publicznej

Zespołu Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.


Polityka antykorupcyjna

Polityka antykorupcyjna NZOZ Legionowo ma za zadanie przeciwdziałać nadużyciom, które mogą wystąpić we wszystkich obszarach działalności oraz na wszystkich poziomach zarządzania.