Biuletyn informacji publicznej

Zespołu Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.


Podstawy funkcjonowania

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „ Legionowo”  działa na podstawie:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.);
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1373);
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 869);
  • Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 351);
  • Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843);
  • Aktu założycielskiego Zespołu  Opieki Zdrowotnej Sp. z o. o.
  • innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.