Biuletyn informacji publicznej

Zespołu Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.


Archiwum

Zapraszamy do składania ofert na zakup urządzenia do kompresji klatki piersiowej oraz kadriomonitorów – defibrylatorów ZP/3/2022

Zapraszamy do składania ofert na zakup ambulansu typu B wraz z wyposażeniem ZP/2/2022

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę badania sprawozdania finansowego

Zgromadzenie Wspólników Spółki Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługę badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy Spółki 2022 i 2023 oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania z tego badania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca Starostwa Powiatowego w Legionowie do 28 listopada br. do godz. 15.00.

W celu zapoznania się z warunkami ogłoszenia proszę o skorzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Legionowie pod adresem:

Zgromadzenie Wspólników Spółki Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na usługę badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy Spółki 2022 i 2023 oraz sporządzenia pisemnego sprawozdania z tego badania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (powiat-legionowski.pl)

Ogłoszenie postępowania na „Zakup jednorazowych materiałów medycznych

Ogłoszenie postępowania/zamówienia na zakup oraz dostawę jednorazowych materiałów medycznych

Ogłoszenie postępowania/zamówienia na zakup oraz dostawę jednorazowych materiałów medycznych

Zaproszenie do składania ofert na zakup TONOMETRU

Zaproszenie do składania ofert na zakup aparatu RTG

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej NR 02/2021 na zakup środków do dezynfekcji

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej NR 01/2021 na zakup kombinezonów oraz masek ochronnych