Biuletyn informacji publicznej

Zespołu Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.


Stanowienie wewnętrznych aktów prawnych

Wewnętrzne akty normatywne NZOZ Legionowo, tworzone są na podstawie zapisów Aktu Założycielskiego Spółki  oraz aktów normatywnych zewnętrznych.

Wewnętrzne regulacje wdrażane są w formie Zarządzeń Prezesa Spółki.