Biuletyn informacji publicznej

Zespołu Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o.


Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest działalność medyczna i usługi, jednakże Spółka głównie koncentruje się na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie zawodowo działań służących zachowaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub odrębnych przepisów regulujących zasady ich wykonywania.

Zespół Opieki Zdrowotnej „Legionowo” Sp. z o.o. udziela świadczeń w ramach kontraktu z NFZ oraz komercyjnie w zakresie:

 1. podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. medycyny szkolnej,
 3. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 4. opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
 5. rehabilitacji medycznej,
 6. ratownictwa medycznego,
 7. transportu sanitarnego,
 8. diagnostyki laboratoryjnej,
 9. diagnostyki obrazowej (RTG, mammografia, densytometria, USG),
 10. programów profilaktycznych,
 11.  szczepień ochronnych.

Świadczenia udzielane w ramach umowy z NFZ są dla pacjentów bezpłatnie.

W celu realizacji swoich zadań NZOZ Legionowo  może współpracować  z:

 1. innymi podmiotami leczniczymi;
 2. instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie pomocy społecznej;
 3. instytucjami prowadzącymi działania sanitarno-epidemiologiczne i stacją sanitarno- epidemiologiczną;
 4. organizacjami samorządowymi i naukowymi;
 5. innymi instytucjami prowadzącymi działalność na rzecz służby zdrowia;
 6. organizacjami społecznymi;
 7. innymi gminami.